Tietosuojaseloste

Lännen Omavoima Oy:n Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (2016/679) Artikla 13, 14 & 30(1) mukainen tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Laatimispäivä 2.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Lännen Omavoima Oy
Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö (Tietosuojavastaava)

Santeri Skovbjerg
Tietosuoja-asiantuntija
santeri.skovbjerg@vsp.fi

Vakka-Suomen Voima Oy
Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila

3. Rekisterin nimi

Lännen Omavoima Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä Lännen Omavoima Oy:n sivustolla (https://www.lannenomavoima.fi/) kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi sivuston kävijämäärät, suosituimmat sivut, kellonaika, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet sekä palvelun käyttäjän maa.

Sivustolla olevien verkkolomakkeiden kautta kerättäviä tietoja ovat yhteydenottajan tiedot: asiakasnumero, käyttäjätunnus, käyttäjänumero, henkilötunnus, nimi/yritys, osoite, postinumero, toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä sähkönkäyttöpaikan tunnus ja osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla.

Verkkolomakkeet

Henkilötietoja kertyy Lännen Omavoiman sähköisen asioinnin lomakkeiden kautta. Lomakkeiden kautta tehdyt yhteydenotot voivat koskea esimerkiksi asiakastietojen päivittämistä, peruuttamisilmoitusta tai vikailmoitusta.

Evästeet

Lännen Omavoiman sivustossa käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen tämän vieraillessa sivustolla. Kaikkien sivustossa käytettyjen evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Rekisterinpitäjän tarkoitus ei ole kerätä arkaluontoista informaatiota käyttäjien toiminnan seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa heidän yksityisyyttään tai tietoturvaa. Osa evästeistä on välttämättömiä sivujen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa. Evästeiden käytöstä poistamisen seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta Lännen Omavoiman ulkopuolisille tahoille ilman ko. henkilöltä saatua lupaa, ellei laki niin edellytä. Käyttäjien henkilötietoja ei myöskään luovuteta markkinointiin liittyviä tarkoituksia varten, ellei tähän ole erikseen pyydetty ja saatu lupaa käyttäjältä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa sähkömarkkinalain säännösten edellyttämällä tavalla muille sähkömarkkinaosapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Vakka-Suomen Voima ei siirrä henkilötietoja EU tai ETA alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta.

Lännen Omavoima Oy tarjoaa henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.

10. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen: Lännen Omavoima/ Tietosuoja, Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle henkilölle virheen oikaisua koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistoa tai siirtoa ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä 2. kohdassa mainittuun henkilöön.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Lännen Omavoima pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.