OMA Mikrotuotanto

Oletko kiinnostunut tuottamaan sähköä itse ja korvaamaan kuluttamaasi sähköä omatuotannolla? Lännen Omavoiman kautta voit hankkia aurinkopaneelit kiinteistösi katolle, tutustu tarjontaamme tästä.

Omasta tuotannosta saat suurimman hyödyn silloin kun käytät tuotetun sähkön itse, jolloin korvaat tuotannolla myös sähkön siirtomaksuja sekä sähköveroja. Mikäli tuotantoa on kuitenkin enemmän kuin kulutusta, Lännen Omavoima ostaa sähköverkkoon syöttämäsi sähkön aina päivän markkinahinnalla ja sinä saat lisätuottoa investoinnille.

Mikrotuotannolla tarkoitetaan asiakkaan omaan sähköverkkoon liitettyjä alle 50 kVA:n tehoisia tuotantolaitteistoja esim. pientuulivoimaloita tai aurinkopaneeleita. Nämä voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään, jos nykyinen liittymisteho on riittävä. Myöskään energiamittausta ei tarvitse uusia, vaan etäluettava mittari mittaa erikseen verkosta ostetun sähkön ja verkkoon syötetyn sähkön määrän.

OMA Mikrotuotannon hinnat mikrotuottajalle, joka ei ole alv-velvollinen

Lännen Omavoima maksaa tuottajalle hyvityksenä ylijäämäsähköstä Suomen hinta-alueen spot-hinnan (alv 0%) jokaiselta tunnilta jolloin tuotanto on ylittänyt kulutuksen eli kun kiinteistöstä on siirtynyt sähköä sähköverkkoon.

Jos mikrotuottaja on alv-velvollinen, ostohintaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Muistilista omaa mikrotuotantoa suunnittelevalle:

  • Selvitä tuotantolaitteiston toimittajan kanssa, että laitteen tekniset ominaisuudet vastaavat niille asetettuja vaatimuksia.
  • Selvitä tuotantolaitteiston rakentamisen lupa-asiat kunnan rakennusvalvonnan kanssa.
  • Tee verkonhaltijalle ilmoitus laitteiston liittämisestä mikrotuotantolaitteiston yleistietolomakkeella.
  • Laitteiston asennus ja rakentaminen asiakkaan ja asiakkaan urakoitsijan toimesta.
  • Mikäli laitteisto täyttää tekniset vaatimukset, niin verkkoyhtiö tekee tarvittavat päivitykset verkkosopimukseen ja tietojärjestelmiin ja ilmoittaa, milloin laitteiston voi kytkeä toimintaan.
  • Jos aiot myydä ylijäämäsähköä verkkoon, tee sopimus tuotannon ostosta Lännen Omavoiman kanssa. Lisäksi edellytyksenä on Lännen Omavoiman kanssa voimassaoleva sähkönmyyntisopimus samaan kohteeseen.

Omaa Voimaa